Isabel Janssens

Isabel Janssens

Psychotherapeut
Kinderen en jongeren

'Alles wat je aandacht geeft groeit' – Aristoteles

Wie ben ik?

Ik werk al meer dan 20 jaar met jongeren binnen het onderwijs. Aanvankelijk als lesgever en al vlug als leercoach en leerlingenbegeleider.  De zelfontplooiing en het mentaal welbevinden van de jongere staat voor mij steeds centraal. Deze drijfveer leidde me naar aanvullende opleidingen in diverse domeinen zoals leercoaching, leerstoornissen, ontwikkelingsproblematieken bij jongeren, ADHD, ASS, zelfvertrouwen, faalangst, LSCI, pestproblematiek, groepsdynamieken, …
Nog elke dag doe ik mijn job als leerlingenbegeleider met evenveel enthousiasme.

Motivatie

Sinds 2021 volg ik een meerjarige opleiding tot oplossingsgerichte systeemtherapeut aan het Korzybski Instituut in Brugge. Vanaf november 2023 ga ik aan de slag bij Tanu als kinder- en jongerentherapeut om mijn ervaring uit het veld te verbinden met de verschillende disciplines van het ervaren team van Tanu.
Het blijft voor mij een voorrecht om het groeiproces van kinderen en jongeren te mogen begeleiden en om samen met hen en hun ouders te zoeken naar oplossingen wanneer er obstakels op de weg komen. Hierbij vind ik het heel belangrijk het tempo en de context van de jongere te respecteren. Ik luister vooral wat er bij de jongere speelt en zoek samen hoe we het traject verder of anders kunnen uitstippelen. Ik probeer vooral aandacht te geven aan de eigen krachten van het kind of de jongere, die soms door omstandigheden onderbelicht geraakten.  We gaan op zoek naar waardevolle alternatieven en ondersteuningsmogelijkheden om terug beweging te krijgen daar waar de jongere dreigt vast te lopen.

Bij mij kan je terecht voor

    • Leren omgaan met spanning, stress, faalangst of uitstelgedrag of wanneer naar school gaan moeilijk wordt
    • Omgaan met traumatische ervaringen, pestsituaties, sociale angsten
    • Omgaan met lastige gevoelens zoals onzekerheid, angsten, twijfels, donkere gedachten
    • Emotieregulatie
    • Terug op zoek gaan naar eigen krachten en verlangens, deze op een creatieve manier ontdekken en benoemen en actief inzetten in moeilijke sociale contexten.

 

Scroll naar boven