Privacybeleid

Privacy- en cookiebeleid

TANU hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor je privacy.

Om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven. Vanaf de invoering van de nieuwe privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation) op 25 mei 2018, of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn wij verplicht je te informeren over wat we doen met je gegevens die we via onze website verzamelen. Dat betekent dat wij:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor die zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van je rechten in verband met je persoonsgegevens en die respecteren.

TANU gevestigd aan de Grote Baan 18, 9920 Lievegem, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Als je na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via hallo@tanu.be. Wij helpen je graag verder.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wil je begeleiding van een van onze partners (therapeuten, osteopaten, kinesisten, …) dan verwerken we je identificatiegegevens zodat zij contact met je kunnen opnemen. Ben je onder begeleiding van een van onze partners, dan verwerken we bijkomende gezondheidsgegevens om je duurzaam herstel te bevorderen. Deze gegevens kunnen gevoelig zijn en worden dan ook als een bijzondere categorie behandeld.

Ben je opdrachtgever/ partner van TANU, dan verwerken we de persoonlijke identificatiegegevens van medewerkers zodat onze partners contact kunnen opnemen. Om de privacy van medewerkers te garanderen wordt geen gedetailleerde informatie verstrekt aan opdrachtgevers/ partners, tenzij met expliciete toestemming van de betrokken medewerker.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de toekomstige opportuniteiten, dan verwerken we je persoonlijke identificatiegegevens om aan je vraag te kunnen voldoen. Ben je klant, dan verwerken we facturatiegegevens om onze facturatie en boekhouding te kunnen uitvoeren.Wij gebruiken, behoudens wettelijke verplichtingen, je gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Om bovenstaande doeleinden te realiseren werken wij samen met een aantal verwerkers. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. TANU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting);
  • het verzorgen en beveiligen van onze ICT-infrastructuur;
  • het verspreiden van onze nieuwsbrieven;
  • het verzorgen van onlinebetalingen;
  • het voeren van boekhouding;
  • het verzorgen van begeleidingen.

Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TANU gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur, zodat je die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan de website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch correct verschijnt, andere cookies zorgen ervoor dat een websiteapplicatie correct werkt, enz.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om je gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en maakt het ons mogelijk om onze website te optimaliseren. Cookies maken de interactie tussen onze website en onze gebruikers makkelijker en sneller. Ze helpen je bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van onze website. Door je te identificeren via een cookie, hoef je niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Daarnaast gebruiken wij cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en interessanter te maken voor onze gebruikers (bijvoorbeeld door de inhoud aan te passen aan je persoonlijke interesses). We gebruiken cookies ook om je surfgedrag analytisch in kaart te brengen (bijvoorbeeld: hoe vaak en hoe lang worden bepaalde pagina’s bezocht, hoe gebeurt de interactie tussen verschillende pagina’s, enz.). Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze website waar nodig verbeteren door in te spelen op de voorkeuren en noden van onze gebruikers.

Cookies en soortgelijke technologieën laten ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en de doeltreffendheid van de inhoud van onze website te meten. Bij een eerste bezoek aan onze website zal je gevraagd worden om het ‘privacy- en cookiebeleid’ te aanvaarden. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, moet je de cookies aanvaarden. Dit kan via de browserinstellingen, of door ons ‘privacy- en cookiebeleid’ expliciet te aanvaarden bij je registratie of bij een bezoek aan onze website. Voor bepaalde cookies kan dit ook door verder te surfen op onze website nadat je een ‘cookie warning’ hebt gezien bij het eerste bezoek aan onze website. Via je webbrowser kun je bepaalde cookies uitschakelen of blokkeren. Hieronder vind je voor de meest voorkomende webbrowsers hoe je dit aanpakt:

Hou er wel rekening mee dat, als je cookies uitschakelt of niet aanvaardt, je (bepaalde delen van) onze website niet of niet optimaal zult kunnen gebruiken. Hou er ook rekening mee dat je niet alle types cookies op deze wijze kunt aanpassen. Bepaalde functioneel noodzakelijke cookies en statistische cookies kunnen niet aangepast worden, omdat deze cookies nodig zijn om onze website te laten werken of om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop onze gebruikers onze website gebruiken. De gegevens die we via deze cookies verzamelen zijn steeds anoniem.

Op onze website kunnen wij verschillende soorten cookies gebruiken, o.a.: cookies die je voorkeurstaal bewaren, veiligheidscookies, cookies die je registratie- of logingegevens bewaren, cookies die bepaalde voorkeuren bewaren (bv. over het ontvangen van nieuwsbrieven, lokalisering van regio, enz.), cookies die bepaalde interesses bewaren, cookies gebruikt voor statistisch onderzoek om de vorm, inhoud of structuur van onze website te optimaliseren of voor analyse van het surfen of de herkomst van bezoekers, steeds op basis van anonieme data (vb. Google Analytics- cookies), trackingcookies die ons of partners in staat stellen om op basis van anonieme gegevens suggesties te sturen naar gebruikers via nieuwsbrieven enz., …

Hieronder vind je een gedetailleerde lijst van cookies die wij op onze website gebruiken:

Cookie Beschrijving doel
Google Analytics

 

Google Analytics is de analysetool van Google die uitbaters van websites helpt te begrijpen hoe hun bezoekers omgaan met hun website. Google Analytics kan een set cookies gebruiken om informatie te verzamelen en statistieken te rapporteren over het gebruik van de website, zonder dat de identiteit van bezoekers aan Google gerapporteerd wordt. De belangrijkste cookie die door Google Analytics wordt gebruikt is de '__ga'-cookie. Voor meer informatie, zie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
WordPress cookies Onze Website gebruikt Drupal cookies wanneer je inlogt als een gebruiker van onze website of commentaren nalaat op een blogpost. Deze cookies worden gebruikt om je username te onthouden.
WPML cookies WPML cookies worden neergezet bij het kiezen van de taal op onze website (_icl_current_language), en bij een redirect van de ene taal naar de andere (_icl_visitor_lang_js). WPML cookies worden gebruikt om je taalvoorkeur te bewaren.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

TANU bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe beveiligen we deze gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

  • Alle personen die de begeleidingen uitvoeren, onderschrijven de deontologische code van de Psychologencommissie. Deze code bevat onder andere een streng beroepsgeheim. Zie www.compsy.be
  • Alle andere personen met toegang, zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Gevoelige gegevens vereisen multifactorauthenticatie en beveiligde verbinding.
  • We maken de gegevens anoniem en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


Wat zijn mijn rechten?

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Mogelijk vragen we je om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om gebruik te maken van je rechten volstaat een mail te sturen naar hallo@tanu.be.

Meer info zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/rechten-van-de-betrokkene en https://www.compsy.be/nl/de-plichten-van-een-psycholoog.

Een klacht indienen kan via hallo@tanu.be of rechtstreeks bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen. Deze website wordt beheerd door TANU met zetel te Grote Baan 18 - 9920 Lievegem (België), ondernemingsnummer 0771.500.089.

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kun je terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres hallo@tanu.be.

Scroll naar boven